Viaceré múzeá sveta dostávajú ponuky od rôznych zberateľov umenia, ktorí ponúkajú možnosť dlhodobých pôžičiek umeleckých diel inštitúciám, čo sú im blízke a sympatické svojimi výstavami a programom. Danubiana vďaka svojej jedinečnej histórii, ale predovšetkým dôvere, podobné ponuky dostáva tiež. Sme radi, že pre našich domácich a zahraničných návštevníkov môžeme predstaviť diela prinášajúce svojou kvalitou a unikátnosťou aj pre nás pocit hrdosti a zodpovednosti pred zberateľmi, ktorých dôveru sme si za roky našej každodennej práce zaslúžili. Vďaka nej máte aj vy možnosť spoznať diela umelcov, ktoré sme v minulosti museli chodiť obdivovať do vybraných múzeí a galérií iných európskych štátov, či dokonca do zámoria. Aj v budúcnosti vždy radi predstavíme obrazy a sochy takých svetových či domácich umelcov, ktorých atraktivita a jedinečnosť obohatia našu stálu zbierku a prilákajú ďalších návštevníkov na návštevu nášho múzea.