Súčasťou stálej zbierky moderného umenia múzea Danubiana sú aj diela maliarov, sochárov a fotografov, ktorí sa rozhodli prepožičať tomuto múzeu svoje práce, a dopĺňajú tak kolekciu o výnimočné exponáty. Tie spoločne s dielami zbierok Meulensteen a Danubiany všetkým záujemcom o výtvarné umenie poskytujú nielen širší rozmer vnímania umenia, ale vyváženým spôsobom poukazujú na rôzne štýly, smery jednotlivých výtvarných škôl, spôsoby tvorby a kreativity výtvarných prístupov. Mnohé z diel po určitom čase prechádzajú do vlastníctva múzea tým, že sa ich umelci nakoniec rozhodnú Danubiane venovať, aby prinášali radosť všetkým návštevníkom.