retrospektiva-1-1570449600 | Danubiana}

Retrospektíva

02. november 2019 - 19. január 2020

Kurátori: Jozef Moucha, Miroslav Ambroz

Vladimír Židlický / 1945 /, štúdiá: FAMU Praha / CZ /. Od roku 1977 vystavuje samostatne aj ako účastník skupinových výstav v prestížnych inštitúciách v Európe, Ázii a USA. Jeho práce sú zastúpené v mnohých významných verejných aj súkromných zbierkach, napríklad v Moravskej galérii Brno / CZ /, Galérii hlavného mesta Prahy / CZ /, Centre G. Pompidou v Paríži / F /, Národnej francúzskej knižnici v Paríži / F /, Európskom dome fotografie v Paríži / F /, Múzeu fotografie v Antverpách / B /, Múzeu Ludwig v Kolíne nad Rýnom / D /, Múzeu fotografie v Charleroi / B /, Múzeu fotografie v Odense / DK /, Múzeu výtvarných umení v Houstone / US /, Múzeu moderného umenia v New Yorku / US /, Múzeu moderného umenia v San Franciscu / US /...