ilustracie-4-1554723098 | Danubiana}

Ilustrácie

30. apríl 2019 - 30. jún 2019

Jozef Gľaba je študentom štvrtého ročníka VŠVU na Katerdre grafiky a iných médií, v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky pod vedením doc. Vojtecha Kolenčíka, akad. mal. V roku 2018 absolvoval internú stáž na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Laboratóriu ilustrácie pod vedením doc. Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD. Počiatočným ipmuzlom k jeho tvorbe bola estetika streetartu a graffiti. Tieto impulzi sprevádzali a ovplyvňovali jeho prácu v ateliéri počas začiatkov štúdia na VŠVU, kedy sa venoval hlavne voľnej grafike a príležitostne koláži.
V súčatnosti sa Jozef Gľaba venuje digitálnej ilustrácii a voľnej grafike. Ťažiskovými technikami vo voľnej grafickej tvorbe sú sieťotlač, hĺbkotlač a linoryt. V rámci ilustrácie sa venuje ilustrácii pre deti a dospelých a produktovej ilustrácii. Jeho ilustrácie môžete nájst v sieti potravín Kraj, v detskom časopise Slniečko, alebo v ilustrovanom vydaní Denníka N, ktoré vyšlo v spolupráci s ilustrátormi z VŠVU v roku 2019.
Jeho tvorba je charakteristická zmyslom pre humor, hrou so slovnými hračkami a zmyslom pre detail a kompozíciu.