Návšteva J.V Holandskej kráľovnej Beatrix

22. máj 2007

V dňoch 21. – 23. mája 2007 navštívila Slovensko holandská kráľovná Beatrix so svojím sprievodom. Nadšené prijatie na všetkých miestach, ktoré navštívila, predznamenala skutočnosť, že išlo o jednu z najvýznamnejších návštev, aké k nám zavítali. O to väčšou cťou pre nás bolo, že pri svojom náročnom programe strávila päť hodín v Danubiane.
Plavba loďou k nášmu polostrovu bola prvou príležitosťou, keď bolo možné pristáť priamo pri našom novopristavenom pontóne, ktorý technicky zabezpečil závod Dunaj. Po srdečnom privítaní predstaviteľmi múzea sa kráľovná Beatrix podpísala do pamätnej knihy a prijala dva dary. Po slávnostnom obede v spoločnosti zástupcov finančných kruhov sa prešla po parku múzea, kde sa podrobne zaujímala o všetky vystavené exponáty, zdobiace areál tohto jedinečného miesta. Ako veľká obdivovateľka moderného výtvarného umenia vyjadrila obdiv nad niektorými sochami a ich tvorcami, ktorí patria medzi najväčšie svetové osobnosti.
Na záver svojej návštevy sa stretla s holandskými podnikateľmi a občanmi pôsobiacimi na Slovensku. V príjemnej atmosfére a prekrásnom počasí po 17. hodine z Danubiany odcestovala späť do Bratislavy. Tu sa v historickej budove opery SND uskutočnil klavírny koncert holandského virtuóza Wibi Soerjaniho. Po jeho skončení sa kráľovná v spoločnosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča opäť stretla so zakladateľom nášho múzea Gerardom Meulensteenom a jeho manželkou. Návšteva holandskej kráľovnej Beatrix sa v sedemročnej histórii nášho múzea právom zaraďuje medzi tie najvzácnejšie udalosti.
Ďakujeme.