Návšteva Asmy Al-Assad a jej sprievodu

30. apríl 2009

Dňa 30. apríla 2009 v predpremiére výstavy francúzskeho maliara Roberta Combasa navštívila naše múzeum prvá dáma Sýrskej arabskej republiky Asma Al-Assad so svojím sprievodom.
Okrem prehliadky aktuálnej výstavy a sochárskeho parku múzea sa zaujímala aj o históriu Danubiany, o výstavy, ktoré sme dosiaľ uskutočnili, ako aj o otázky fungovania takejto inštitúcie v našich podmienkach. Na záver svojej návštevy vyjadrila záujem predstaviť moderné slovenské výtvarné umenie z kolekcie Gerarda Meulensteena a Danubiany na samostatnej výstave v Damašku.