Od Nového SND až do Danubiany

Do Danubiany ide priama linka z centra Bratislavy. Zastávka Nové SND alebo Most Apollo a vystúpite na zastávke Areál vodných športov. Viac info na:
http://imhd.zoznam.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/90.html