Finisáž výstavy Hermanna Nitscha

Pre všetkých obdivovateľov diela známeho rakúskeho umelca, zakladateľa viedenského akcionizmu Hermanna Nitscha máme dobrú správu. Pri príležitosti ukončenia jeho výstavy v našom múzeu sa autor zúčastní slávnostnej finisáže, počas ktorej sa rád stretne so slovenskými umelcami, kolegami a ďalšími hosťami, ktorí majú záujem sa s ním stretnúť osobne. Hermann Nitsch príde do Danubiany v nedeľu 22.3 o 15.00 a zostane v našom múzeu do 18.00.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a vzácnym umelcom.