Gerard H. Meulensteen

Holandský podnikateľ, zberateľ a mecenáš umenia. Narodil sa 5. februára 1943 v Eindhovene. Je ženatý a má dve deti. V roku 1969 založil spoločnosť Neways Electronics International N. V. Do roku 2000 bol predsedom Svetového obchodného centra v Einhovene a iných popredných spoločností. V roku 1994 financoval aktivity Žltého domu Vincenta van Gogha v Poprade, ktorého nástupcom sa 9. septembra 2000 stala Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove. Inicioval a financoval realizáciu Meulensteen Art Centre na pôde Technickej univerzity v Eindhovene, ktoré sa otvorilo 24. marca 2001. Centrum ponúka výtvarníkom z celého sveta príležitosť pracovať v jeho ateliéroch: grafickom, maliarskom a sochárskom. Do roku 2001 bol predsedom Nadácie Emmasingel a hlavným sponzorom Van Abbe Musea. Jeho umelecká zbierka, ktorú získal za posledných 25 rokov, pozostáva z pozoruhodných diel.

Od roku 2004 reprezentuje Slovenskú republiku v Holandsku ako honorárny konzul. Okrem prezentácie slovenského výtvarného umenia v zahraničí zahŕňajú aktivity Gerarda Meulensteena najmä publikácie edície Collection of Slovak Art. Aktivity Gerarda Meulensteena a jeho propagácia umenia najmä v krajinách bývalej východnej Európy naplno ocenia budúce generácie umelcov a milovníkov umenia.