Expozície

V múzeu

 

Stála expozícia je dôležitým profilujúcim prvkom každej zbierkotvornej inštitúcie. Prístavba nových výstavných priestorov Danubiany bola motivovaná práve chýbajúcimi možnosťami stálej prezentácie zbierky medzinárodného a slovenského umenia. Treba zdôrazniť, že svojím medzinárodným charakterom je táto expozícia na Slovensku vskutku prelomová, pretože podnes podobný druh expozície súčasného (povojnového) umenia v medzinárodnom kontexte jednoducho neexistuje. Treba pripomenúť, že v minulom režime muzeálne a galerijné inštitúcie nemali možnosť získavať do svojich zbierok moderné a súčasné umenie hlavne z ideologických dôvodov. Bolo neprijateľné ako protisocialistické.

Viac

Park

 

Priľahlý kus zeme okolo múzea tvorí izolované územie polostrova s rozlohou osemtisíc m2. Úvahy o jeho využití podnietili vznik ďalšej myšlienky – vybudovať park umeleckých diel pod šírym nebom. Prostredie šírej vodnej hladiny, zelene, architektúry múzea a iba v diaľke stôp ostatnej civilizácie, dávajú tomuto miestu potrebné vlastnosti oázy pokoja, intimity a možnosti vnímať pocity nekaždodennosti a výlučnosti. Na pretiahnutom tvare polostrova pred i za budovou múzea boli plochy riešené ako parkové časti osadené trávnatými plochami a zeleným porastom. Medzi výsadbou vznikli plochy a priestory vhodné na osadenie exteriérových plastík, skulptúr a objektov. Prezentácia umeleckých diel v komplexe Danubiany tak dostáva ďalší rozmer. Symbióza interiéru a exteriéru, naznačená už koncepciou budovy, tu pokračuje v zdôraznení kontextu prírody a jej súzvuku s človekom.

Viac