Skok vpred

Milos Sobaïc
18. jún 2011 do 21. august 2011

TEXT SA PRIPRAVUJE