SIDNEY J. GLUCK Prvý cisár

6. september 2003 – 28. november 2003  

Výstava Prvý cisár bola spoločným projektomamerického fotografa Sidneyho J. Glucka a slovenskéhomaliara Petra Pollága. Umelcov inšpirovalaniekoľkotisícová terakotová armáda, strážiaca hrob prvého čínskeho cisára ČchinŠ’-chuang-ti. Gluck fotografoval unikátne nálezypriamo na mieste vykopávok v meste Si-an. Umelcove zámery presiahli prezentáciu dokumentárnejfotografie. Získaný materiál digitálneupravil pre zámery obrazovej tlače. Pre tlačenýobraz musel fotografie nakomponovať, zvýrazniťfarebnosť, dotvoriť vhodnými rastrami a textúrami. Niekedy spojil viac fotografií do jednej, aby vznikla výraznejšia kompozícia s tridsiatimiaž štyridsiatimi vojakmi v priestoroch náleziska. Gluck tak vytvoril sériu plátien špeciálne prevýstavu v Danubiane. Pôvodný fotografický materiálinšpiroval vznik nových umeleckých diel. Je fascinujúce, že v tomto umeleckom proceseprepojil „najvyššiu úroveň techniky v starovekus najdokonalejšou digitálnou technológiou našich
čias“.

Kurátor: Edwin Meulensteen