Peter Pollág - Pravda farieb

Kurátor: 
Peter Pollág
Vincent Polakovič

Jubilejná výstava Petra Pollága predstavila rozsiahly výber diel z obdobia posledného dvadsaťročia. Základným pilierom jeho tvorby je maľba. Od nej sa odvíjajú ďalšie výhonky v podobe kresby, grafiky, ilustrácií, monumentálnych diel, mozaík či textilných závesov. Šírka zastúpených umeleckých druhov v umelcovej tvorbe pramení v jeho ustavičnej potrebe hľadať, objavovať a experimentovať. Kultúrne zázemie mu vytvorili aj náruživé cestovateľské záľuby. Nové krajiny a kultúry, ktoré spoznal, sa ukladajú v jeho tvorbe ako geologické vrstvy, vytvoriac jeden štruktúrovaný celok. Podnety hľadá aj v umení minulosti, ktoré interpretuje aktuálnym výtvarným jazykom. V jeho obrazoch cítiť pokoru a úctu k veľkosti ľudského ducha. Tematicky strieda inšpirácie biblickými motívmi, gréckymi bájami, veľkými bitkami, osobnosťami, ale aj námetmi zo súčasného života. Robí tak bez pátosu, ale s maximálnym maliarskym nasadením. Farbu často podkladá plastickými štruktúrami, kombinuje s inými materiálmi, čím obraz dostáva haptický charakter. Život obrazom Petra Pollága dáva spôsob, akým narába s farbou. Javia sa ako premenlivá biologická hmota. Kompozíciám dominuje červená v bohatých odtieňoch, a aj tam, kde v kontexte s inými farbami dodáva len akcent, zažiari. Pollágova bohato štruktúrovaná maľba so sofistikovanou vizuálnou symbolikou vyzýva diváka na dialóg.