MIROSLAV CIPÁR Nový Cipár

 

13. marec 2010 – 13. jún 2010 

Pri príležitosti životného jubilea Miroslav Cipár prekvapil svojou najnovšou voľnou tvorbou. Predstavil rozmerné drevené objekty, asambláže, maľby a výber z kresbových cyklov. Patrí k výnimočne aktívnym, invenčným a rozhľadeným umelcom. Od šesťdesiatych rokov sa úspešne venuje širokému spektru výtvarných činností – okrem maľby, kresby, sochárstva a grafiky aj ilustračnej tvorbe, filmovej animácii, grafickému dizajnu, monumentálnym sochám a objektom do exteriérov. Je všestranným typom umelca, ktorý vládne obrazom a ktorý vie formulovať svoje názory. Cipár je uznávaným majstrom línie, vynikajúcim kresliarom a umelcom, ktorý disponuje mimoriadnou obrazotvornosťou. Vrodený zmysel pre kvality línie dokáže skvelo zúročiť vo všetkých oblastiach svojej tvorby. Vie vyťažiť jej možnosti pri vyjadrení podstaty redukovaného tvaru alebo jej kvality. Ľahkosť a uvoľnenosť jeho výtvarných kreácií, plošná dekoratívnosť obrazovej skladby, iskrivosť a žiarivosť farby ho logicky spájajú s maliarskou kultúrou klasika slovenskej moderny – Ľudovíta Fullu. Jeho maľba je nesmierne veľkorysá a dynamická, smeruje k očistenému, robustnému znakovému tvaru. Koloristické kvality, akčnosť gestickej maľby, voľný spôsob narábania s kaligrafickými znakmi, ako aj nezvyčajná všestrannosť ho zaraďujú na popredné miesto v súčasnom slovenskom umení.

Kurátorka: Eva Trojanová