Marek Ormandík -- Nové veci

Kurátor: 
Jiří Olíč
Marek Ormandík

Marek Ormandík patrí k najmladším umelcom, ktorí mali samostatnú výstavu v Danubiane. Už počas štúdiasa javil ako mimoriadny talent a jeho výtvarná zrelosť nesúvisela ani s vekom, ani so skúsenosťami. Patrí k umelcom, ktorí sa narodili so štetcom v ruke. Ovláda líniu kresby, s ktorou narába s ľahkosťoua improvizačnými schopnosťami. Farbu chápe ako silný výrazový prostriedok, schopný sprostredkovaťširokú škálu emócií. Stal sa výrazným predstaviteľom novej expresívnej maľby, ktorá rozvíja figuratívnemotívy. Pritom sa od začiatku nevyhýba tradičným témam, práve naopak – hľadá nový pohľad nielen naaktuálne, ale aj na typické témy, objavujúce sa v histórii umenia. V jeho tvorbe sa stretneme s neveľkým okruhom tém na biblické motívy, anjelmi a jazdcami, utrpením Krista i s Danteho Peklom a ich modifikáciami. Ich výtvarná traspozícia je však zbavená akéhokoľvek pátosu a pohybuje sa na hranici irónie a zveličenia, ktoré sa vyhýba zaužívaným stereotypom. Pritom vie vyťažiť z odkazu stredovekej spirituality, expresionistickej subjektivity i drásavosti novej expresie. Takmer posvätnú vážnosť a nedotknuteľnosť transformuje na profánne kvality, otvára smerom k človeku, poľudšťuje ich. Ako maliar objavil nevyčerpateľné možnosti práce s farbou. Výstava bola presvedčivým dôkazom Ormandíkových mimoriadnych maliarskych schopností.