MANUEL SALINAS Maľby

30. júl 2003 – 4. september 2003 

Pre tvorbu Manuela Salinasa by bol priliehavejší výraz „globálna maľba“. Veľké formáty, odvodené od ľudskejfigúry, pripomenú renesančnú snahu o proporcie a vyváženosť. Človek nie je v jeho tvorbe prítomnýsvojím „figuratívnom“, ale polaritou racionality a nezávislosti ducha. Manuel Salinas je nezávislý maliar, ktorý sa nezaujíma o svet aktualít, nemajúcich nič spoločné s maľbou. Hovoria zaňho obrazy, aj keďsú bez názvu. Hovoria výraznou rečou modulácie červene na ploche štvorca 200 x 200. Často hovoriarečou výrazných farebných vertikál, napr. červených, modrých, čiernych. Ale prehovoria aj štvoruholníkmirozosiatymi po ploche veľkého štvorca. Abstraktné kompozície tvarov a farieb Manuela Salinasa sapohybujú medzi gestom čiary či škvrny a farebnými geometrickými plochami. Často ich radí do viacerýchplánov, čím dosahuje priestorovú hĺbku. V cítení priestoru prezradí svoje pôvodné štúdium architektúry. Geometria v jeho koncepcii však nie je konštruovaná ani vypočítaná. Umelec sa riadi inuitívnym zámerom, hľadaním svojho vnútorného pohľadu na vyváženosť tvaru, farby, plochy a priestoru. V niektorýchkompozíciách sa okrem priestorových ozývajú aj rytmické pohybové sekvencie. Rozvinutie skúseností maľby do totálneho celku situovalo tvorbu Manuela Salinasa na významnú pozíciubohato rozvinutej španielskej abstraktnej maľby posledných desaťročí.

 Kurátor: Francisco del Río