LODE PRE NEVESTU

Christian Ludwig Attersee
14. november 2015 do 28. február 2016

Výber z tvorby 1990- 2015

„Z Prešporka späť do Bratislavy“ je názov časti obrazovej publikácie Attersee Pinselfresser (2010), ktorá sa viaže na maliarovo rané detstvo. Starý otec Karl Ludwig bol na Slovensku známym prešporským obchodníkom s vínom a otec Christian vynikajúcim architektom (prvá výšková budova Manderla, obchodný dom Brouk&Babka /Dunaj/ a i.), formujúcim tvár modernej medzivojnovej Bratislavy. Maliar Christian Ludwig sa po rokoch do Bratislavy vracia pri príležitosti svojho životného jubilea profilovou výstavou z posledného obdobia.
Attersee patrí k najvýznamnejším osobnostiam súčasnej rakúskej maľby. Začínal s generáciou šesťdesiatych rokov, ktorá objavovala nové priestory v umení a najmä rušila bariéry medzi jednotlivými druhmi. Od počiatku bol vnútorne nastavený multimediálne, čo sa neskôr prejavilo v projektoch presahujúcich výtvarný aspekt. Preto mu boli blízki umelci skupiny Viedenského akcionizmu (Günter Bruss, Hermann Nitsch, Gerhard Rühm...) a zúčastňoval sa na ich akciách. Svoj talent prejavil v popartových objektoch, kde sa snažil prepojiť hudbu, slovo, fotografiu, film... do novej multimediálnej formy. Aj keď sa neskôr sústredil najmä na plošnú tvorbu, maľbu, kresbu, grafiku, bola to preňho skúsenosť, ktorá posilnila jeho nezávislosť a individualitu. Pre jeho tvorbu je charakteristický symbolický figuratívny štýl s prevládajúcimi motívmi sexuality, premien prírody – vody, oblohy, vzduchu, čo všetko dodáva jeho maľbám asociatívno-barokizujúci prízvuk. Maľby sú vzdušné, presvietené svetlom a žiarivými farbami. Bohato rozvinutý akčný maliarsky rukopis kombinuje s lineárnymi prvkami.
Osobitosť a presvedčivosť maliarskej koncepcie situovala Atterseeho od druhej polovice sedemdesiatych rokov do pozície vedúcej osobnosti „novej rakúskej maľby“. Potvrdila to už prezentácia jeho tvorby na Bienále v Benátkach (1984), a prináleží mu podnes.

Text: Eva Trojanová