Karel Appel -- Retrospektíva

Kurátor: 
Rudi Fuchs
Gerard Meulensteen

Patril k protagonistom medzinárodnej experimentálnej skupiny Cobra (1948 – 1951). Vo svojich dielach spracúval základné klasické témy: figúru, zviera, krajinu a ich kombinácie. Výtvarný jazyk však bol vzdialený klasickému prístupu. Neustálym experimentovaním si podriadil farbu tak, že, ako sám povedal, „dnes môžem robiť prostredníctvom maľby to, čo chcem. Ale predsa je to vždy druh boja, zápasu“. Postupne sa vzďaľoval figurácii a tvoril pastózne obrazy, v ktorých dominovala farba ako matéria a divoká, eruptívna forma. Jeho umelecká výpoveď mala blízko k art brut a bola výsledkom spontánneho expresívneho a emocionálneho procesu. Proces tvorby charakterizovali bezprostrednosť a voľné narábanie s maliarskym médiom: farby vytláčal z tuby priamo na plátno a hrubé nánosy ďalej formoval špachtľou. S týmto postupom sa spájalo stupňovanie abstrahovania motívu. Maliarska tvorba Karla Appela prirodzene dospela k rozpätiu medzi figuráciou a abstrakciou a ich vzájomnému prelínaniu. Takmer v rovnakom čase vznikli série ženských aktov, premeny krajiny alebo kozmogonické kompozície na tému „všemohúceho“. Karel Appel v nich používa maľovaný druh linearizmu, dripingu, mriežok, špirál, kde sa mieša vokabulárinformelu a postmoderny. Odmietajúc všetko klasické a tradičné, umocnil podnety avantgárd minulého storočia do autentickej umeleckej výpovede.