HOLANDSKÍ MALIARI 1950 – 2000

 

Prvou prezentáciou v novootvorenom Múzeu moderného umenia Danubiana bola výstava holandskej maľby, zostavená zo zbierky Gerarda Meulensteena. Predstavila tvorbu pätnástich umelcov – kľúčových postáv povojnového holandského umenia. Na výstave participovali Karel Appel, Gerti Bierenbroodspot, Kees van Bohemen, Eugene Brands, Constant, Corneille, Rein Dool, Gérard Grassere, Arty Grimm, O. C. Hooymeijer, Ger Lataster, Jan Sierhuis, Richard Smeets, Ad Snijders a Alexander Vogels. Celkový vývin holandskej maľby rozhodujúcim spôsobom ovplyvnila činnosť experimentálnej skupiny Cobra (1948 – 1951), ktorá síce trvala iba krátko, ale svojím antitradicionalizmom, slobodou a spontánnosťou otvorila pre umenie netušené možnosti. Výraznými osobnosťami skupiny sa stali Corneille, Constant, Appel a Brands. Aj ostatní umelci sa vydali na cestu experimentov a hľadania nových umeleckých foriem. Názorové rozpätie sa situovalo medzi expresívnou figuráciou a abstraktnou akčnou maľbou.

Kurátor: Gerard Meulensteen