Beautiful Art from the Meulensteen Collection

Karel Appel , Sam Francis, Vladimír Popovič, Svetozár Ilavský, Markus Prachensky
1. júl 2012 do 16. september 2012
Kurátor: 
Eva Trojanová
Gerard Meulensteen
Vincent Polakovič

Prezentácia výberu zo zbierky Gerarda Meulensteena bola mimoriadnou výstavnou udalosťou, ktorá ponúkla divákovi diela umelcov európskeho a svetového významu. Zberateľ prvý raz predstavil verejnosti najlepšie diela zo svojej zbierky, ktorú buduje vyše dve desaťročia. Jeho záujem o umenie bol stimulovaný najmä osobnými kontaktmi s umelcami, ktoré často prerástli do trvalých priateľstiev. Podľa jeho slov mu kontakt s nimi „poskytuje nový pohľad na život“. Vo svojej umeleckej zbierke má dnes niekoľko stoviek diel od vynikajúcich umelcov. Jeho zberateľský záujem sleduje povojnovú modernu s prepojením na súčasnosť, a to najmä maľbu, sochárstvo, objekty a grafiku. Zbierka má tri zberateľské okruhy: medzinárodnú a holandskú zbierku, ku ktorej po vybudovaní múzea Danubiana pribudla zbierka slovenského umenia. Koncepcia výstavy prepojila všetky tieto umelecké okruhy a prezentačne z nich vytvorila jeden celok. Diela rôznych umelcov z rôznych oblastí tak vstúpili do vzájomného dialógu a vytvorili pôdorys na ich nové kontextuálne vnímanie. Výstava bola skvelou príležitosťou uzrieť na jednom mieste diela od vynikajúcich umelcov, napr. Pierra Alechinskeho, Armana, Roberta Combasa, Güntera Damischa, Jima Dinea, Sama Francisa, Christa, Paula Jenkinsa, Jill Moserovú, Takašiho Murakamiho, Niki de Saint-Phalle, Oldenburga, Markusa Prachenskeho, Walassea Tinga, Betty Woodmanovú, Karla Appela, Constanta, Corneillea, Luceberta, Ad Snijdersa, Ilony Keserű Ilony, a vedľa nich od vedúcich osobností slovenského umenia Viery Kraicovej, Milana Paštéku, Rudolfa Uhra, Miroslava Cipára, Rudolfa Filu, Jozefa Jankoviča, Vladimíra Popoviča, Petra Pollága, Mareka Ormandíka, Svetozára Ilavského, Erika Bindera, Doroty Sadovskej, Erika Šilleho, Viktora Freša a i.