2. DANUBE BIENNALE

11. december 2011 do 26. február 2012
Kurátor: 
Eva Trojanová

V závere roka usporiadala Danubiana Meulensteen Art Museum druhé DANUBE BIENNALE – výberovú prehliadku súčasného umenia z tvorby mladých umelcov do tridsaťpäť rokov. Svoju pozornosť zacieľuje na umelcov desiatich krajín, cez ktoré preteká rieka Dunaj, t. j. Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Moldavska. Umelci môžu byť zastúpení dvoma dielami z oblasti maľby, sochy, resp. objektu a grafiky.
Bratislava i Slovensko sa týmto projektom zaradilo do hustej siete európskych bienálnych podujatí, z ktorých majú viaceré už svoju dlhoročnú tradíciu a iné vznikli len nedávno.
Danube Biennale sleduje na základe teritoriálneho prepojenia umožneného riekou ďalšie druhy ľudskej komunikácie vo sfére umenia. Bienále je totiž špecificka štruktúra, ktorá vytvára priestor na spoluprácu na poli súčasného umenia v medzinárodnom rozmere. Jeho zámerom je podporovať hodnoty a výmenu umeleckých poznatkov i skúseností, a predovšetkým prepájať globálne tendencie s lokálnymi skúsenosťami. Bienále je nielen logickým, ale hlavne praktickým krokom na vytváranie vzťahov medzi mladými umelcami a konfrontáciu skúsenostných praktík.
V tomto druhom ročníku postretli projekt technické obmedzenia, z ktorých vyplynula redukcia podujatia. V polovici roka sa mala začať realizovať prístavba múzea o nové výstavné pavilóny, a z toho dôvodu sa nemohli výstavné projekty pripraviť v pôvodnej koncepcii. Bienále sa pripravovalo v obmedzených časových i priestorových podmienkach. Napriek tomu považovalo vedenie múzea za dôležité udržať kontinuitu toho perspektívneho podujatia.
Jadrom výstavy bolo preto zastúpenie slovenských umelcov. Na výstave sa predstavili Andrea Bartošová, Adam Čierny, Eva Činčalová, Andrej Dúbravský, Roman Hrčka, Juraj Kollár, Kristína Mésároš, Rastislav Sedlačík, Veronika Šramatyová, Martin Varholík a Ján Vasilko. Predstavili sa širokou škálou jedinečných výtvarných koncepcií, štýlových i technologických.
Na bienále ďalej participovali umelci z ďalších krajín Bulharska, Chorvátska, Maďarska a Srbska.