Výstavy

Výstavy

Predstavou, ktorá podnietila vznik Danubiany, bolo vytvoriť v Bratislave moderný otvorený priestor pre súčasné umenie, ktorý by prispel k novému formovaniu vzťahov medzi donedávna izolovanými kultúrami tzv. Východu a Západu a ktorý by zodpovedal aj náročným medzinárodným kritériám. Prvoradým prostriedkom na realizáciu takéhoto cieľa je zodpovedná dramaturgia výstavnej činnosti, ktorá umožní realizáciu projektov nadnárodného významu. Práve organizovanie rôznych druhov výstavných projektov je jednou z hlavných priorít múzea, ktoré umožňuje realizovať na Slovensku významné prezentácie zahraničných výstav nielen v rozsahu, ale hlavne v kvalite, aké tu doteraz nemali obdobu. Múzeum si buduje kontakty a spolupracuje so zahraničnými inštitúciami, najmä s Meulensteen Art Centrom v Holandsku, vďaka čomu sa uskutočnili mnohé unikátne projekty.

Viac