Art Shop

 

Danubiana Meulensteen Art Museum poskytuje návštevníkovi popri prezentácii umeleckých diel na výstavách a v stálych expozíciách aj ďalšie doplnkové služby vyplývajúce zo základnej odbornej činnosti. Patrí k nim dobre vybavený Art shop, ktorý ponúka rôzne tlačené materiály o umení, i predmety suvenírového charakteru, často originálne dizajnovo riešené.
Art shop Danubiany ponúka v prvom rade publikácie a katalógy k realizovaným výstavám z vlastných edícií, ako aj prevzaté tituly o tvorbe svetoznámych osobností z oblasti umenia, architektúry i dizajnu. K vlastnej edičnej činnosti patrí edícia publikácií o slovenských umelcoch – Collection of Slovak Art, Collection Danubiana, ARCUS Edition Danubiana a Collection of International Art. V ponuke sú aj plagáty, reprodukcie obrazov a pohľadnice z tvorby slovenských i zahraničných umelcov. Vrcholom ponuky sú originálne grafické diela renomovaných slovenských grafikov.