Zbierka

Zbierka Danubiana Meulensteen Art Museum

V etape existencie múzea ako súkromnej inštitúcie sa dôraz jej činnosti sústreďoval na výstavnú a editorskú oblasť. Zberateľský program nepatril k hlavným predmetom činnosti, preto bol proces budovania zbierky skôr latentný a pozostával najmä z darov umelcov. Takto múzeum získalo kvalitnú kolekciu diel nielen od významných slovenských, ale aj zahraničných umelcov: Gérarda Rancinana, Jiřího Načeradského, Bahrama Hajou atď.

Viac

Zbierka Meulensteen

Zbierka zakladateľa Danubiany Gerarda Meulensteena vznikala od založenia múzea v dvoch paralelných líniách: vlastná zbierka Meulensteen a zbierka Danubiana Meulensteen Art Museum. Nový status múzea vo vzťahu k zbierke Meulensteen je založený na možnostiach dlhodobých pôžičiek na výstavné a expozičné účely múzea.

Viac