Danubiana čoskoro po prestavbe

Múzeum prináša regiónu prestíž

V marci minulého roka sa začala prestavba Centra moderného umenia Danubiana. Aj keď múzeum bolo otvorené v roku 2000, odkedy privítalo na svojich výstavách vyše štvrť milióna návštevníkov, dnes prechádza zásadnou prestavbou. Spôsobilo to niekoľko skutočností. Potom, ako jeho zakladateľ holandský mecén umenia Gerard Meulensteen venoval svoje múzeum Slovensku,
došlo spojením s MK SR k vzniku neziskovej organizácie, ktorej hlavnou úlohou je v súčasnosti dobudovať múzeum o nové priestory, v ktorých bude umiestnená permanentná zbierka. Tým získa Bratislava, náš región a Slovensko reprezentatívny priestor, v ktorom okrem stálej zbierky budú uskutočňované výstavy najprestížnejších domácich umelcov a ich kolegov z okolitých krajín.
Danubiana, ktorá je umiestnená na polostrove v strede Dunaja v prekrásnom sochárskom parku sa stane jedným s najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe. Tento nový moderný symbol Bratislavy ročne priláka na návštevu desaťťisíce návštevníkov od nás ako aj zo zahraničia.
Projekt dostavby múzea vypracoval Ing.arch. Ján Kukuľa so svojimi spolupracovníkmi. Generálnym dodávateľom dostavby je slovensko- maďarské konzorcium reprezentujúce firmy AVA- stav Galanta a CFE Hungary Budapešť.
Predpokladaný termín otvorenia je plánovaný na začiatok mesiaca september 2014.
Danubiana Meulensteen Art Museum zaháji tohtoročnú výstavnú sezónu 15.6.2014, kedy v pôvodnej budove predstaví diela známeho českého výtvarníka prof. Jiřího Načeradského patriace do zbierky Ivana Melicherčíka.
Začiatkom septembra to bude výstava členov skupiny Mikuláša Galandu pod názvom Galandovci v koncepcii Juraja Mojžiša. Koncom novembra bude v Danubiane vystavovať svoje diela svetoznámy rakúsky umelec Hermann Nitsch.
Zaželajme spoločne Danubiane šťastnú plavbu vo vodách umenia a veríme, že dostavba tohto prekrásneho stánku umenia naplní predstavy nie len jeho tvorcov, ale hlavne návštevníkov.