Sam Francis (US)

25.6.1923 San Mateo,USA
4.11.1994 Santa Monica, USA

Sam Francis sa do histórie moderného umenia zapísal predovšetkým ako výnimočný maliar, ktorý sa stal jednou z ikon abstraktného expresionizmu. Sochárske diela, ktoré po sebe zanechal, sú viac-menej extempore jeho monumentálnej maliarskej a grafickej tvorby. Pri posudzovaní jeho tvorby ako celku sa objaví niekoľko základných faktorov. Patrí k nim vedľa farby aj priestor, ktorý mal pocitovo v jeho maľbe dôležitú funkciu. O veľkých bielych plochách na svojich obrazoch sa raz vyjadril, že ten priestor v strede malieb je rezervovaný pre vás. Dôležitosť priestoru začal silnejšie vnímať pod vplyvom zenovej filozofie a spoznávania východných kultúr počas svojich dlhodobých pobytov v Japonsku. Práve za svojho pobytu v Japonsku v roku 1964 sa začal zaoberať tretím rozmerom, konkrétne tvorbou keramiky. Z toho obdobia existujú aj kresby a skice k plastikám. Neskôr, okolo roku 1970, si podľa nich robil malé sadrové modely. Táto etapa jeho tvorby nie je veľmi známa, pretože nerobil za svojho života väčšie realizácie. Až v roku 2003 dala urobiť Sam Francis Foundation podľa pôvodných modelov veľkorozmerné sochy. Existujú v rôznych verziách z patinovanej i chrómovanej ocele. K nepočetným exemplárom patrí aj Socha, osadená v parku Danubiany. Socha z rovnakej série bola nedávno osadená aj v Huntington’s Virginia Steel Scott Galleries of American Art v Pasadene.