Rudolf Uher (SK)

1913 Lubina, Slovensko
1987 Bratislava, Slovensko

BIOGRAFIA

Rudolf Uher pôvodne študoval na učiteľskom ústave v Prešove a Modre (1933 – 1935). V rokoch 1935 – 1950 pôsobil na viacerých miestach ako učiteľ. Popritom bol v rokoch 1941 – 1944 mimoriadnym poslucháčom na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. J. Kostka). V tom čase vznikajú jeho prvé plastiky a kresby. Dôležitou skúsenosťou bol pobyt v Paríži (1946), a kontakt s tvorbou Brancusiho a Zadkina. V nasledujúcich desaťročiach rozvinul ojedinelý program a vyznačil tak trasu slovenskému modernému sochárstvu. Tvorivý proces brutálne prerušili politické obštrukcie v období normalizácie. Zákaz vystavovať a zničenie jeho sôch sa podpísali na Uhrovom zdraví. Napriek tomu, že neovládal pravú ruku, za podpory rodiny pokračoval v práci a dovŕšil svoju predstavu ideálnej sochy.

Samostatné výstavy (výber):
2016 Danubiana Meulensteen Art Museum Čunovo
2015 Galéria Art Capital Bratislava
2013 Slovenský inštitút Praha
        Kovárna Viva Zlín
        Galéria Nedbalka Bratislava
        Galéria mesta Bratislavy
2012 Zoya Museum Modra (s J. Kostkom)
2009 Danubiana Meulensteen Art Museum Čunovo
        SNG Bratislava
        GMAB Trenčín
2008 Galéria Petra Matejku Nové mesto n/Váhom
        Zoya Gallery Bratislava
2003 Galéria SPP Bratislava (s M. Uhrom)
1998 Nová síň Praha
1995 Galerie Klatovy-Klenová a i.

Výstavy

12.03.2016 do 12.06.2016