Robert Combas patrí k najvýznamnejším osobnostiam súčasnej francúzskej maľby. Je jedným zo zakladateľov francúzskej „figuration libre“ – nového umeleckého štýlu, ktorý vyznával slobodu tvorby a pôvodnú individualitu. Umelec sa predstaví svojou tvorbou, charakteristickou spontánnosťou neodadaistického typu, silnou vôľou zostať slobodným v tom primárnom zmysle, radikálnym individualizmom, ktorý mení obraz na „divadlo sveta“. Svojou otvorenosťou a bezprostrednosťou si jeho umenie získalo široký ohlas a rýchly úspech už pri jeho nástupe na umeleckú scénu. Obrazový svet jeho maľby v sebe spája ironizáciu tradičnej historickej i súčasnej kultúry formou skvelej karikatúry a paródie gýča. 

Výstavy