Laco Teren (SK)

1960 Bratislava, Slovakia

BIOGRAFIA

Narodil sa roku 1960 v Bratislave. V rokoch 1979 – 1985 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1990 – 1991 absolvoval štipendijný pobyt na BINZ 39 v Zürichu. V roku 2004 bol hosťujúcim profesorom na VŠUP v Prahe. V rokoch 2003 – 2013 pracoval pre Nadáciu TRANZIT v Bratislave, zameranú na podporu súčasného umenia, kde organizoval výstavy, semináre, prednášky, workshopy...

Výstavy

29.03.2015 do 23.08.2015