Jan Švankmajer (CZ)

1934 Praha, Česká republika

BIOGRAFIA

Vyštudoval VŠUP (1950 – 1954) a divadelnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe, odbor bábkarská scénografia a réžia (1954 – 1958). V divadle Semafor založil súbor divadla masiek, ako režisér pôsobil v Laterne magike a spolupracoval ako scénograf v Činohernom klube. Na pole filmu vstúpil v šesťdesiatych rokoch v čase chýrnej novej vlny. V roku 1964 nakrútil prvý krátky film Poslední trik pana Schwarzewaldea a pana Edgara a následnú sériu svojich troch desiatok krátkometrážnych i celovečerných snímok uzaviera filmom Přežít svuj život z roku 2010.
Na rade svojich filmov spolupracoval s manželkou Evou (†2005), surrealistickou maliarkou. V oblasti kinematografie už pôsobia aj ich dve deti – dcéra Veronika i syn Václav.
Normalizačný režim okliešťoval jeho tvorivú činnosť. V rokoch 1973 – 1979 mal dokonca zakázané nakrúcať svoje filmy. Úzko spolupracuje s producentom Jaromírom Kallistom, s ktorým po roku 1989 založil produkčnú spoločnosť Athanor. V jej štúdiách v Knovíze nakrútil všetky svoje celovečerné filmy. V rokoch 1962 – 1964 bol členom tvorivej skupiny Máj. Od roku 1970 sa zúčastňuje na kolektívnych aktivitách Surrealistickej skupiny v Československu a je predsedom redakčnej rady surrealistickej revue Analogon.
Jan Švankmajer je okrem filmu činný aj v oblasti samostatného výtvarného prejavu, zaoberá sa grafikou, keramikou a je autorom osobitých objektov, asambláží a koláží. Od roku 1974 experimentuje s hmatom vo vzťahu k imaginácii. Výsledky svojho experimentovania prezentoval v knihe Hmat a imaginace ( Kozoroh, 1994 ).
Žije a pracuje striedavo v Prahe, Knovíze a Hornom Staňkove.