Gérard Rancinan (FR)

18.2.1953 Talence

BIOGRAFIA

Gérard Rancinan, narodený v regióne Bordeaux, cestuje po svete a je očitým svedkom udalostí historického významu. Prírodné katastrofy, občianske a etnické vojny, a nepokoje v mestách ... stretáva sa zoči-voči so zložitosťou ľudského položenia a náhodných udalostí, ktoré ho vytvárajú. Jeho naliehavá potreba sebavyjadrenia ho vedie k sústredeniu na najdôležitejšie problémy ľudstva a prináša prekvapivé obrazy filtrované cez prizmu neustále sa rozvíjajúceho estetického cítenia.

Neustále láme bariéry; striedavo je bádateľom, dekonštruujúcim veľké príbehy súčasného života, a portrétistom. Jeho fotografie atlétov, umelcov, duchovných a politikov sa stali ikonickými. Priniesli mu niekoľko ocenení vrátane štyroch prestížnych cien World Press Photo.

V „Trilógii moderných ľudí“ sleduje sféru svojho záujmu a stáva sa ostražitým pozorovateľom svojich súčasníkov. Tento krajný pohľad zahŕňa výpravné scény, autentické obrazy sveta, v ktorom žijeme.

Dielo medzinárodne presláveného Gérarda Rancinana je vystavované v najprestížnejších svetových galériách a múzeách a zastúpené v popredných zbierkach súčasného umenia. Na nedávnej aukcii Etude Million v Drouote (2008) sa Gérard Rancinan stal jedným z najviac oceňovaných fotografov Francúzska. Rancinan je držiteľom radu Rytiera umenia a literatúry (Chevalier des Arts et des Lettres).

TVORBA

Tvorba Gerarda Rancinana sa nedá porovnať s žiadnou inou. Autorova umelecká fotografia je aj jeho vyjadrovacím prostriedkom a angažovanosťou. Rancinanove fotografie nie sú iba podmienené reflexy. Sú to samotné nástroje jeho myšlienkového procesu, citlivé pohľady na svet, v ktorom žijeme, a uznávané formy súčasného umenia. Rancinan sa rozchádza s konvenčným svetom fotografie, aby nasledoval cestu, ktorá, aj keď nie osamelá, určite je jedinečná.

Hoci jeho fotografie sú vždy inšpirované realitou nášho súčasného sveta, sú oveľa viac ako skutočné hodnotové zastúpenie takejto skutočnosti. Rancinanove diela sú poetické výpovede, fragmenty osvietenej vízie našich čias. Umelec rád vychádza z klasickej inšpirácie – od Velázqueza k Géricaultovi – a kombinuje ju vplyvmi zo stretnutí s Robertom Rauschenbergom alebo Paulom McCarthym. Výsledkom je tvorba vopred premyslených diel, o ich tajomstve vie iba on sám.

Vstúpiť do tohto prekvapivého sveta znamená prijať riziko objavovania niečoho nového, pozerať sa niekde inde, kým pohľad sveta zotrváva v ortodoxnejšom smerovaní. Každá fotografia z umelcovej tvorby je úderom do podstaty, do prázdnoty akéhokoľvek vplyvu štýlov. Každá z umelcových výstav je skúmaním destabilizácie, z ktorej človek nikdy nevystúpi bez ujmy, ale vždy silnejší.

OCENENIA

2007 : Lead Academy Award - Stern Magazine
2006 : Chevalier des arts et des lettres
1989 : World Press Photo- 1st prize Sports stories
1989 : World Press Photo - 1st prize Arts stories
1989 : World Press Photo - 1st prize News stories
1987 : World Press Photo - 1st prize Sports stories
1986 : Grand Prix européen de la photographie de plateau
1984 : World Press Photo - 1st prize Sports stories
 

Výstavy