Christian Ludwig Attersee (AT)

1940 Bratislava, Slovensko

BIOGRAFIA

Christian Ludwig Attersee sa narodil 28. 8. 1940 v Bratislave. V roku 1944 sa rodina presťahovala do Rakúska. V rokoch 1957 – 1963 štúdium na Hochschule für angewandte Kunst vo Viedni, kde v rokoch 1990 – 2009 pôsobil ako profesor. Prejavoval sa ako multitalent: bol činný v oblasti maľby, grafiky, scénografie, filmu a fotografie, hudby, literatúry, robil objekty a monumentálne diela do architektúry. Mnohé z týchto oblastí spájal do komplexného diela. Ako športovec bol 3x majstrom Rakúska v pretekoch na plachetnici. Význam jeho postavenia v súčasnom rakúskom umení dokladajú aj ocenenia: 1997 Veľká rakúska štátna cena, 2004 Cena Lovisa Corintha, 2005 Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie I. triedy. Attersee usporiadal vyše päťsto samostatných výstav v Európe i v zámorí.

Samostatné výstavy (výber)

2015 75 Jahre Attersee. Steiermarkhof. Graz Retrospektive 1990 – 2015. 
Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava

2014 Attersee Retrospektive 1994 – 2014. Palazzo Milesi, Galerija Kula. Split
Attersee und das Wunder der Farbe. Sammlung Essl, Schömerhaus. Klosterneuburg

2013 Attersee und Nitsch. Castel dell´Ovo. Neapol
Attersse: Das Schwachfleisch. Hilger BROT Kunsthalle. Wien

2011 Rupertinum. Salzburg Reykjavík Art Museum. Reykjavík

2008 Theatergalerie. Bremen Galerie Heike Curtze. Wien

2005 BA – CA Kunstforum. Wien

2004 Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Regensburg

2002 Stedelijk Museum. Amsterdam Neue Galerie der Staatlichen Museen Kassel. Kassel

2000 Russchisches Museum/Marmorpalast. St. Petersburg
Slovenská národná galéria. Bratislava

1999 Museum der Schönen Künste. Budapest

1997 Albertina. Wien

1995 Museum Morsbroich. Leverkusen

1994 Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis. Bregenz

1993 Haags Gemeentemuseum Den Haag Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig. Wien

Výstavy

14.11.2015 do 28.02.2016