Architektúra

História budovy

Areál, v ktorom je múzeum vybudované, má celkovú rozlohu 7 811 m2. Jeho projektantom je arch. Peter Žalman, ktorý musel vo svojom návrhu zohľadniť množstvo limitujúcich faktorov vyplývajúcich z exkluzivity lokality na vodnom diele. Pri hľadaní tvaru budovy múzea bol dôležitým podnetom historický kontext miesta. V týchto miestach viedla voľakedy severná hranica Rímskej ríše „limes romanus“ (dnes je neďaleko hranica súštátia – Maďarska Rakúska a Slovenska). Predstava tvaru múzea sa preto vykryštalizovala do idey lode – rímskej galéry, ktorá sa stala nadčasovým symbolom spájajúcim minulé so súčasným. Vychádzajúc z tejto základnej myšlienky arch. P. Žalman navrhol lodičkovitý pôdorys so symbolmi vesiel vertikálne sa opierajúcich o bočné telo stavby.

Viac

Dostavba Danubiany

Moje spomienky na prvé stretnutie s Danubianou sú hmlisté. Bolo to pred 12 rokmi, krátko po skončení univerzity, keď Vincent Polakovič prvý raz prekročil prah ateliéru Petra Žalmana, kde som vtedy pracoval ako čerstvý absolvent. V ateliéri vládol čulý ruch a aktivita, Peter sa vždy usiloval o vyváženosť. Pragmatické projekty bytoviek, rekonštrukcie, ale aj spolupráca s umelcami, urbanizmus, interiér. Pravidelne dávkované injekcie kreativity a uvoľnenia vo forme súťaží – na novú radnicu, pamätník, námestie, univerzitu, mesto. Práca na Danubiane bola integrálnou súčasťou života v ateliéri Žalman po celý čas môjho tamojšieho pôsobenia. Zhodou okolností len dva mesiace po jej slávnostnom otvorení sme sa s manželkou na jeseň roku 2000 vybrali za novými výzvami do vtedy prosperujúceho Írska. Ešte som netušil, že po ôsmich rokoch sa príbeh Danubiany opäť stane súčasťou môjho profesionálneho života.

Viac