Exhibition's archive

09.09.2017 to 29.10.2017
09.09.2017 to 29.10.2017
02.06.2017 to 03.09.2017
02.06.2017 to 03.09.2017
02.06.2017 to 03.09.2017
02.06.2017 to 03.09.2017
24.03.2017 to 28.05.2017
04.02.2017 to 19.03.2017
02.12.2016 to 05.03.2017
16.11.2016 to 29.01.2017
02.07.2016 to 13.11.2016
12.03.2016 to 12.06.2016
16.02.2016 to 29.05.2016
12.12.2015 to 28.02.2016
03.11.2015 to 09.12.2015
29.08.2015 to 25.10.2015
29.08.2015 to 25.10.2015
29.03.2015 to 23.08.2015
Hermann Nitsch
29.11.2014 to 22.03.2015
Sepp Dreissinger
18.12.2014 to 22.02.2015
09.09.2014 to 16.11.2014
14.09.2013 to 30.12.2013
19.01.2013 to 17.03.2013
04.01.2013 to 15.03.2013
23.09.2012 to 09.12.2012
Niki de Saint Phalle
01.07.2012 to 16.09.2012
19.09.2011 to 26.02.2012
18.06.2011 to 21.08.2011
12.03.2011 to 12.06.2011
11.12.2010 to 06.03.2011
19.06.2010 to 29.08.2010
Antoni Clavé
13.03.2010 to 13.06.2010
Miroslav Cipár
13.03.2010 to 13.06.2010
11.09.2005 to 11.12.2005