Alex Mlynárčik (SK)

1934 Žilina, Slovakia

Exhibitions